Marinelektronik och navigationsutrustning

altLåt oss uppgradera din båt med navigeringsutrustning eller annan elektronik. Vi installerar allt från skräddarsydd instrumentbräda, radar och navigeringsutrustning till isolationstransformatorer, inverters och elverk. Vi kan även integrera flera olika produkter till en lösning, vilket ger dig större frihet när du väljer utrustning.

Vår personal genomgår löpande utbildning och är ständigt uppdaterad på installation och intrimmning av de nyaste utrustningarna.